Der er onsdag d. 15/9 konstateret 2 tilfælde af Covid-19 blandt eleverne. Det er 2 søskende. Vi har derfor som sundhedsstyrelsen anbefaler hjemsendt 1., 6. og 7. klasse og iværksat nødundervisning.

Forældrene siger

“På skolen oplever jeg oprigtigt nærvær, omsorg, engagement, samarbejde og faglighed hos de ansatte.”

Søren Balle Christiansen