Jubilæumsbog 2017

150 års jubilæum

Skoleåret 2017-18 bliver et jubilæumsår med en lang række aktiviteter:

1. Jubilæumsskrift - en moderne antologi

Vi vil udgive en jubilæumsbog. Vi tænker følgende temaer behandlet i bogen: demokratisk dannelse anno 2017, det religiøse, musik – leg – læring, æstetisk læring, medie, skolebyen Ollerup, folkets skole, forældreinvolvering, se ind i fremtiden og friskolen i samfundet. Hertil skal der udgives en tegneserie om Christen Kolds liv. Vi er meget stolte af at kunne præsentere Finn Slumstrup som redaktør på bogen. Finn Slumstrup er en anerkendt forfatter, der har en lang række udgivelser bag sig om især skole, samfund og musik.

2. Foredragsrække/ sangaftener

Foredrag for voksne

Vi starter allerede i vinteren 2015/16 med sangaftener og vil udbygge det til en række foredrag og sangaftener i jubilæumsåret. Ved disse arrangementer vil vi betone såvel pædagogisk didaktiske, som historiske og poetiske sider af friskolelivet.

Foredrag for børn

Der planlægges en række foredrag for børn. Gennem fortællinger i børnehøjde vil vi forsøge at levendegøre historien for eleverne på Ollerup Friskole. Ved disse arrangementer vil børnene blive inviteret til at deltage aktivt .

 

3. Nyt/samlet indgangsparti

Der arbejdes på at etablere et nyt og samlet indgangsparti til skolen. Det skal være æstetisk indbydende at komme til Ollerup Friskole. Et indgangsparti, der er med til at sætte rammen og herigennem være med til at fortælle, hvilken skole Ollerup Friskole er. Arkitekt Jakob Sinning er i gang med at lave skitser til indgangspartiet.

4. Kunstværk, skulptur

Vi har i foråret 2017 haft besøg af kunstnerne Anne-Kerstina Nielsen og Per Buk, der sammen med eleverne lavede kunstværket 'En del af noget større'.

5. Ny udsmykning af skolens aula

Skolen har etableret et samarbejde med en kunstner, der vil omdanne skolens aula til et ’byens torv’ med udsmykning fra filosofiens- og demokratiets historie.

’Byens torv’ viser 23 personer, der hver især har påvirket eurpæisk kulturhistorie. Hver person har en rekvisit, der er med til at fortælle en historie. Udsmykningen skal appelere til børnenes nysgerrighed, fortælle historie og omdanne skolens aula til det naturlige samlingssted på skolen. I sammenhæng med udsmykningen skal der udgives en lille bog med fortællinger/ små anekdoter om personerne.

6. Nyt flygel til skolens aula

Med Ollerup Friskoles fokus på musik og sang vil vi sælge folkeaktier samt søge sponsor- og fondsmidler til et i flygel til skolens aula – som erstatning for et ældre og udspillet opretstående klaver. Flygelet vil blive det naturlige samlingspunkt for morgensang, kor og anden fællessang på skolen samt offentlige åbne sangaftener. Det vil desuden kunne bruges af de kor, der låner lokaler på skolen. (Flygelet er nu købt)

7. Jubilæumsfest og reception

I forbindelse med jubilæet (der er dateret til den 11/11-2017) afholdes der lørdag d. 11/11-2017 en reception.

Den store jubilæumsfest afholdes lørdag d. 26. maj 2018. Inviterede til jubilæumsfesten bliver nuværende og gamle elever og forældre på Ollerup Friskole. Der vil være musikalsk optræden af gamle elever fra Ollerup Friskole.

8. Teaterforestilling

Der laves på skolen en teaterforestilling med fokus på Ollerup Friskoles 150-årige historie. Eleverne på Ollerup Friskole skal spille forestillingen og den vil være åben for forældre, familier og andre interesserede i lokalsamfundet. Forestillingen vil inddrage lokalhistorisk forening og friskolearkivet i Ollerup som kilde til livet gennem de seneste 150. Teaterforestillingerne spilles de sidste 3 dage i august 2017.

9. Emneuger på skolen

Jubilæet vil blive en integreret del af undervisningen i skoleåret 2017/18. Der vil være undervisning i skolens og egnens historie samt pædagogik gennem tiderne (forskellige lærebøger/metoder, sange /sanglege osv.) og der vil være emneuger med fokus på jubilæet.

10. Jubilæumssang

Der er komponeret en jubilæumssang i forbindelse med jubilæet. Eva Chortsen og Bjarne Korsgaard skrev en sang til Ollerup Friskoles 125 års jubilæum. Denne gang er det Carsten Borbye-Nielsen, der har skrevet en sang til skolens jubilæum


Bliv sponsor for Ollerup Friskoles 150 års Jubilæumsbog 2017

Vi vil udgive en jubilæumsbog. Vi tænker følgende temaer behandlet i bogen: demokratisk dannelse anno 2017, det religiøse, musik – leg – læring, æstetisk læring, medie, skolebyen Ollerup, folkets skole, forældreinvolvering, se ind i fremtiden og friskolen i samfundet. Hertil skal der udgives en tegneserie om Christen Kolds liv.        Vi er meget stolte af at kunne præsentere Finn Slumstrup som redaktør på bogen. Finn Slumstrup er en anerkendt forfatter, der har en lang række udgivelser bag sig om især skole, samfund og musik.

Virksomheder og private kan blive sponsor for bogen.

Virksomhedssponsorater udgør: 2.500 kr med private sponsorater udgør 1.000 kr.

Udfyld den nedenstående formular som bekræftigelse på, at du vil være sponsor på bogen. Herefter skal du overføre sponsoratet til skolens jubilæumskonto: 2029-8978903046. Du vil modtage en email fra skolen som dokumentation for dit sponsorat.https://public.viggo.dk/ollerupfriskole/cms/webfiles/images/Menubilleder/jubil-umsbog-2017.png

Kalender