Morgensang og fortælling

Morgensang

På Ollerup Friskole mødes alle børn og voksne hver dag til morgensamling. Vi synger sammen og giver børnene en oplevelse af at være en del af et betydningsfuldt og forpligtende fællesskab. Med sang og musik får vi en oplevelse af nærvær, samhørighed og vi udvikler evnen til at lytte og forstå. En dag i ugen er der oplæg til filosofi, en dag er der et kort oplæg fra en lærer.

Fortælling

Hvad er fortælling på Ollerup Friskole? En personlig fortolkning af en oplevelse eller en nedfældet historie, der formidles mundtligt.

På Ollerup Friskole har vi fortælling en time om ugen fra 1. – 5. klasse. Desuden indgår fortælling ofte i morgensamlingen. I faget fortælling bygger vi på en lang tradition i de grundtvig-koldske frie skoler, hvor det levende ord spiller en central rolle i relationen mellem børn og voksne - mellem elev og lærer.

I faget fortælling er det talte ord i centrum og derfor er brugen af medier begrænset til et absolut minimum. I faget fortælling møder børnene mange forskellige livssyn, og det møde er kilde til at styrke fantasi, håb og handlekraft.

 

Formålet med fortælling er:

- at fastholde traditionen for den mundtlige fortælling således, at eleverne ved at lytte til fortælling bevarer evnen til selv at danne billeder gennem formidling af historier og at eleverne får skærpet både deres koncentration, deres sans for sammenhæng og et godt sprog.

-at videregive en kulturarv til eleverne i form af eventyr, fabler, sagn, myter og beretninger fra religiøse forestillinger og fra historiske begivenheder og på den måde afdække områder af virkeligheden, som ikke kan analyseres. F.eks. glæde/sorg, fællesskab/ensomhed, kærlighed/had.

- at fremme elevernes forståelse af, at mennesket er historieskabte og historieskabende, og der med give eleverne indblik og udsyn til at møde verden med åbent sind og en tro på at livet grundlæggende er godt.

Indhold

Team

Kl.

Historie

Kristendom

Fortælling

Indsk.

 

1.

 

·      Kristendom, Det gamle testamente

·      Religiøse højtider

·      Religiøse temaer, eks. døden, dåben, osv.

·      Gl. testamente

·      Brdr. Grimm

·      H. C. Andersen

2.

·      Bondestenalder, jægerstenalderen

·      Det nye testamente

·      Andre religioner, eks. islam, jødedom osv.

·      Religiøse højtider

·      Religiøse temaer, eks. døden, dåben, osv.

·      Nordisk mytologi

·      Nordisk mytologi

·      Heltesagn

·      Stenalderen

·      Bronzealderen

·      Jernalderen

 

3.

·      Bronzealder

·      Jernalderen

Ml.trin

 

4.

·      Vikingetiden

·      Middelalderen

·      Romerriget

·      Islams udbredelse

·      Livsvalg, etik og trosvalg, eks. sandhed, løgn, sorg, glæde, tilgivelse osv.

·      Religiøse højtider

·      Nordisk mytologi

·      Græsk mytologi/ middelhavsmytologi

·      Islam

·      Det gl. testamente

·      Græsk mytologi (Odysseus)

·      Det nye testamente

·      Middelalderen

·      Andre religioner og livsformer (mere specifik? – islam, jødedom)

·      Opdagelsesrejsende

·      Personer, der forandrede verden

·      Musikalske fortællinger

5.

·      Den tidlige middelalder

·      Osmanerriget

·      Martin Luther

·      Grevens Fejde

·      Columbus opdager Amerika

·      Livsvalg, etik og trosvalg, eks. sandhed, løgn, sorg, glæde, tilgivelse osv.

·      Religiøse højtider

·      Katolicisme

·      Jødedom

·      Islam

·      Protestantisme

·      Det nye testamente, lignelser

FORÆLDRENE SIGER

"Vi oplever en skole, der sammen med forældrene har et ønske om at skabe positiv trivsel og læring, igennem forpligtende fællesskab og samarbejde"

                                                                                                                                                                                                             Inger Norgreen

 

Kalender