Morgensang og fortælling

Fortælling er en vigtig del af Ollerup Friskole. Lige siden skolens start i 1867 har lærere fortalt. Bibelhistorier, myter, heltesagn og fortællinger fra natur og historie er blevet undervist gennem fortællingen. Eleverne sidder ofte lydhøre og spændte, mens læreren fortæller.

Det personlige, hvor fortælleren kan mærkes bag ordene, gør fortællingen til noget særligt. Lærerne vælger da også emner, som de selv brænder for. Fortællingen viser eleverne det personlige engagement og mennesket bag læreren.

Når indholdet i undervisning bliver fortalt, danner eleverne egne billeder inde i hovedet og derved bliver fortællingen forskellig for hver enkelt elev. Der er intet facit og fortællingens ”undervisningsværdi” kan ikke måles.

Fortællingens billeder er specielle i en tid, som præges af fjernsynet og computerens billedbombardement.

Morgensangen giver anledning til at videregive små personlige oplevelser: en rovfugl, som fanger sit bytte, en lykkelig begivenhed i familien eller en mystisk UFO på himlen aftenen før. På Ollerup Friskole har vi særlig fokus på fortælling tirsdag og torsdag - T-dage. Hér har lærerne på skift et lille indslag i form af en fortælling, et oplæg, nogle billeder eller lignende. 

I de daglige timer indgår fortællingen, når undervisningens indhold giver mulighed for det. Det kan være om en ræv med dens unger, mormors barndomslege, Karen Blixens tid i Afrika eller om en folkevises indhold.

Formål med fortælling på Ollerup Friskole er, at:

  • Eleverne gennem de fortællinger de møder får en tro på, at livet grundlæggende er godt.
  • Eleverne gennem de fortællinger de møder får en tro på, at de kan være med til at forandre.
  • Eleverne gennem livsoplysning kan se sig selv i en sammenhæng, der rækker fra barnets eget liv til de fællesskaber det bliver en del af.
  • Styrke elevernes historiebevidsthed og identitet.
  • Øge elevernes lyst til aktiv deltagelse i et demokratisk samfund.
  • Fremme elevernes forståelse af, at mennesker både er historieskabte og historieskabende
  • Erkende at den religiøse dimension har betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske.
  • Lade eleverne møde forskellige former for livs-spørgsmål og svar, som de findes i kristendommen samt andre religioner og livsopfattelser.

FORÆLDRENE SIGER

"Vi oplever en skole, der sammen med forældrene har et ønske om at skabe positiv trivsel og læring, igennem forpligtende fællesskab og samarbejde"

                                                                                                                                                                                                             Inger Norgreen