Nyt værdigrundlag

Spørgeskemaundersøgelse - værdier på Ollerup Friskole

 • Navn
  *
 • Jeg stoppede på Ollerup Friskole... (årstal)
  *
 • Udsagn: På Ollerup Friskole har jeg oplevet FÆLLESSKABET som en værdi
 • Udsagn: På Ollerup Friskole har jeg oplevet KREATIVITET som en værdi
 • Udsagn: På Ollerup Friskole har jeg oplevet MUSIK/ MUSIKALITET som en værdi
 • Udsagn: På Ollerup Friskole har jeg oplevet FAGLIGHED OG VIDEN som en værdi
 • Udsagn: På Ollerup Friskole har jeg oplevet NYSGERRIGHED OG LYSTEN TIL AT LÆRE som en værdi
 • Udsagn: På Ollerup Friskole har jeg oplevet MORGENSAMLING som en værdi
 • Udsagn: På Ollerup Friskole har jeg oplevet DEMOKRATI OG DET AT ENGAGERE SIG I SAMFUNDET som en værdi
 • Udsagn: På Ollerup Friskole har jeg oplevet MANGFOLDIGHED OG FORSKELLIGHED som en værdi
 • Udsagn: Ollerup Friskole er FAMILIERNES SKOLE
 • Hvilke KOMPETENCER anser du for de vigtigste, du har fået med fra Ollerup Friskole?
 • Hvilke VÆRDIER anser du for de vigtigste, du har fået med fra Ollerup Friskole?