SFO

Ollerup Friskoles SFO hedder "Fantasien".

Den er åben hver dag for børnehaveklassen og de tre yngste klasser. Der er åbent både før og efter skoletid. Vi åbner Fantasien kl. 6.30 og lukker kl. 16.30.

 

I Fantasien kan børnene i deres fritid både finde hygge og aktivitet. Vi lægger vægt på at skabe gode rammer for leg og ro til fordybelse.

Vi giver børnene mulighed for naturoplevelser, udeliv, masser af bevægelse og kreative værksteder.

 

Vi tager gerne imod besøg.

 

Oplysninger kan fås på tlf. 30 57 41 81

 

 

Mål og ideer i dagligdagen
Fantasien arbejder under skolens fælles målsætning og idegrundlag. Her er en række vigtige ord og mål, som vi ønsker børn, voksne og forældre skal kunne genfinde i vores dagligdag:
 

 • Tryghed – vi ønsker at skabe en atmosfære af glæde og tryghed, hvor børnene har tillid til de voksne og ved, hvor de skal hente hjælp.
   
 • Respekt – vi ønsker at det enkelte barn føler sig hørt, set og accepteret af både de voksne og de andre børn.
   
 • Legekammerater – vi ønsker at Fantasien skal være et sted, hvor børnene mødes og har tid og ro til at finde sammen i leg.
   
 • Oplevelser – vi ønsker at give børnene mangfoldige oplevelser og erfaringer, dagligdagen skal være en blanding af nyt og udfordrende – kendt og trygt.
   
 • Fællesskab – vi ønsker at Fantasien er et fællesskab hvor vi tager ansvar for hinanden, og hvor vi underbygger følelsen af at vi er fælles om vores skole.


Og – hvad gør vi så ved det? 
I dagligdagen arbejder vi på at skabe gode og udfordrende rammer for børnenes leg og udfoldelse, ude såvel som inde.
 

 • Vi ”møblerer” om på legeplads og inderum, efter årstid og behov, skaber små legerum og kroge, og sørger for at børnene har adgang til materialer og rekvisitter, der kan sætte gang i legen og fantasien.
   
 • Vi hygger om børnene med lys og bål, eftermiddagscafé og snak, vi er opmærksomme på det enkelte barns og de forskellige gruppers trivsel og snakker hellere en gang for meget end en gang for lidt med forældre og klasselærer.
   
 • Vi giver gerne et barn ekstra omsorg og opmærksomhed i det omfang vi kan.
   
 • Vi forlanger en behagelig omgangstone og arbejder sammen med børnene på, at konflikter løses på en god og respektfuld måde.
   
 • Vi hjælper børnene med at lave legeaftaler og holde styr på andre aktiviteter, hjemtransport og tidspunkter.
   
 • Vi arbejder på at opbygge en række traditioner, som børnene kan genkende og glæde sig til.


 

Aktiviteter 
I Fantasien tilbyder vi forskellige aktiviteter. Tilbuddene bliver til som en blanding af børnenes ideer og ønsker, og personalets interesser og faglighed. 

Vi tilstræber i hverdagen en spredning af tilbud både fysisk og indholdsmæssigt. Vi tilbyder fx:

 • Værksteder – det kan være skabende, kunstnerisk eller håndværkspræget, ude eller inde, stort eller småt, alt er muligt og vi efterlyser tit de særeste materialer.
   
 • Sportsaktiviteter – en del af tiden kan vi bruge gymnastiksalen, så bliver der tumlet på måtterne, eller vi spiller forskellige boldspil. Udendørs har vi skaterbane, fodboldbane og et stort naturområde.
   
 • Naturoplevelser – Vi tænder tit bål og laver bålmad, vi leger med vand om sommeren og skøjter på is om vinteren. Vi finder sommerfuglelarver og haletudser og bruger i det hele taget det naturen har at byde på lige nu og her.
   
 • Ture – vi tager tit af sted i større eller mindre grupper. Mest små ture i området: til skøjtebanen, på kælketur, i mosen, til søen på fisketur, brombærture, æbleture og strandture.
   
 • Eftermiddagsmad – tit vil børnene kunne deltage i tilberedningen af dagens mad, som serveres på cafeteriafacon fra kl. ca. 14.00. Vi bestræber os på at lave sund mad, så vidt muligt af økologiske råvarer. Eftermiddagsmaden er dog et let måltid, så sultne børn skal have en ekstra mad med i madkassen til om eftermiddagen.

Fælles for tilbud og aktiviteter i Fantasien er at det kan være her og nu tilbud, vil du være med så kom! Børnene vælger frit på stedet eller det kan være planlagte aktiviteter, værksteder eller ture, hvor børnene er inviteret eller har meldt sig til i forvejen, efter skriftlig information til hjemmet. Her skal man deltage, hvis man ikke har meldt fra igen senest dagen før.

Det er vigtigt for vores muligheder for at give børnene gode aktivitetstilbud at denne regel overholdes og at børnene støttes hjemmefra i at tage beslutninger og overholde aftaler. 


Forældresamarbejde 
I Fantasien ønsker vi et åbent og imødekommende forældresamarbejde med et højt informationsniveau begge veje.
Der findes i Fantasiens garderobe et system af tavler og opslag, så det er muligt at holde sig orienteret. Får børnene særlige tilbud, får de ekstra sedler med hjem. 
Vi kan næsten altid tage en snak ved afhentning, og vi kan altid aftale en længere snak efter behov.

 

Priser:

1. barn:   1250 kr. pr. måned (11 mdr.)

2. barn:     600 kr. pr. måned (11 mdr.)

3+ flere:    gratis

 

 

 

 

FORÆLDRENE SIGER

"Hvis alle skoler havde en så fantastisk lærerkapacitet, så ville børnenes hverdag se helt anderledes ud" 

                                                                                                                                               Dorthe Rasmussen