Skolepenge

 

Skolepenge pr. 1. januar 2017 Antal Børn Pris
Skolepenge 0.-6. klasse inkl. skolefrugt og iPad mini 1. barn 1125 kr.
  2. barn   825 kr. 
  3. barn       0 kr.
Skolepenge 7.-9. klasse inkl. skolefrugt og iPad pro 1. barn 1175 kr.
  2. barn   875 kr.
  3. barn       0 kr.

Skolepenge og andre indbetalinger denne konto: Reg. 0815 Kontonummer: 8159506143

Vi har lejrskole på alle klassetrin. Der vil være en brugerbetaling pr. lejrskole, der varierer afhængigt af antallet af overnatninger og hvor langt man skal rejse. I indskolingen og på mellemtrinnet skal man regne med en brugerbetaling på max. 500 kr. I 7. og 8. klasse skal man regne med 500-1000 kr.. Udlandsturen i 9. klasse koster max. 1.500 kr. Vi tilstræber, at der i de store klasser bliver mulighed for at samle penge ind ved forskellige projekter, som kan bruges til at nedbringe betaling for lejrskole.


FRITIDSORDNINGEN
Fritidsordningen for børn i børnehaveklasse til 3. klasse koster:

1. barn kr. 1250,- pr. måned
2. barn kr.   600,- pr. måned
3. barn og derover er gratis.

Husk udmeldelse af af friskolen og/eller Fantasien skal ske med en måneds varsel til udgangen af en måned! Dvs. at melder du dit barn ud den 2. januar eller den 30. januar, SKAL du betale for både januar og februar måneder.

Skolepenge og fritidsordning betales månedsvis forud den 1. i måneden. Der opkræves skolepenge alle årets 12 måneder, mens juli måned er betalingsfri for SFO.

Depostitum til skolestart dækker den første måneds skolepenge. Dvs. at hvis du udmelder dit barn inden skolestart, og har betalt depositum, så går pengene til administration og tilbagebetales IKKE.

BETALING VIA PBS
Til de forældre der betaler over PBS vil evt. ændringer ske fra skolens side. Forældre der betaler over giro vil få girokort den 1. skoledag. Hvis der betales via bank/sparekasse, så brug venligst girokortene til at gøre banken opmærksom på, hvis priserne er ændret.
Fra 1. marts 2017 skal alle forældre være tilmeldt PBS.

Tilmeldingsblanket til PBS fås på kontoret, samt udleveres lige efter ferien med girokortene. 

Forældrene siger

“På skolen oplever jeg oprigtigt nærvær, omsorg, engagement, samarbejde og faglighed hos de ansatte.”

Søren Balle Christiansen

Kalender