Tilsyn

Friskoleloven kræver, at der regelmæssigt foretages evalueringer af skolens undervisning.

Skolen kan vælge at foretage selvevaluering efter en godkendt model, eller man kan have en ekstern forældrevalgt tilsynsførende, der regelmæssigt fører tilsyn med skolens undervisning.

På Ollerup Friskole er der valgt tilsynsførende: Vibeke Lundahl.

Tilsynserklæring 2017

Tilsynserklæring 2016

Tilsynserklæring 2015

Tilsynserklæring 2014 (kunne ikke gennemføres p.gr.a. tilsynsførendes sygdom)

Tilsynserklæring 2013

Tilsynserklæring 2012