Undervisningsplaner

Ifølge friskoleloven skal skolens undervisning stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

På Ollerup Friskole forberedes eleverne til folkeskolens afgangsprøver efter 9. klasse.

Vi anvender de samme fagplaner og slutmål som folkeskolen.

Fagplaner for de enkelte fag findes på følgende link.

FORÆLDRENE SIGER

"Hvis alle skoler havde en så fantastisk lærerkapacitet, så ville børnenes hverdag se helt anderledes ud" 

                                                                                                                                               Dorthe Rasmussen

Kalender