Værdigrundlag

Værdigrundlag

Ollerup Friskole er en Grundtvig-Koldsk Friskole. Den byger videre på en dansk friskole tradition, under nutidige vilkår og former.

 

SKOLEN

Skolen er et lærested for faglig og menneskelig udvikling.

Skolen skal være et frugtbart og levende læringsmiljø, hvor børnene kan lære i trygge og udfordrende rammer.

Skolen er et fællesskab med respekt for det enkelte menneske med få og klare regler. 

Skolen skal give både børn, forældre og medarbejdere oplevelsen af, at de er en del af fællesskabet med rettigheder og forpligtelser, og at alle personligt er med til at udvikle fællesskabet.

Skolen bidrager ved faste tilbagevendende traditioner som morgensang, lejrskole, årstidsfester, arbejdsdage og fællesarrangementer til en styrkelse af fællesskabet.

BARNET

Skolen skal skabe rum til at bevare og udvikle det enkelte barns personlighed med respekt for det enkelte barns særegenhed.

Skolen skal bygge på og stimulere barnets nysgerrighed og fantasi. Den skal styrke livsglæde, glæde ved at lære, evne til at vælge- og lyst til at ville! 

Skolen skal styrke barnets ansvarsfølelse overfor sig selv og for egen læring og udvikling. Skolen skal styrke barnets ansvarsfølelse overfor andre og for skolen som helhed. 

Skolen skal skabe en balance mellem det enkelte barns faglige udvikling, personlige udvikling og udviklingen til fællesskab. 

UNDERVISNINGEN

Skolen skal stimulere til arbejdsglæde, nysgerrighed, spontanitet, videbegær og oplevelsestrang. 

Skolen skal i sin undervisning vægte kreative/musiske undervisningsformer, kropslige aktiviteter, leg og tid til fordybelse.

Skolen skal styrke barnets viden om og evne til at forholde sig til kulturelle, historiske, politiske og miljømæssige forhold i samfundet.

SKOLEN OG FORÆLDRENE

Skolen skal bygge på fællesskab, samarbejde, åbenhed og medleven mellem børn, medarbejdere og forældre. Det forventes at alle deltager aktivt i skolens arrangementer. 

Skolen skal være en naturlig del af børns og forældres hverdag.

SKOLEN OG EGNEN

Skolen skal tilstræbe at være en aktiv del af lokalsamfundet.

Skolen skal lægge rammer til samvær og aktiviteter for egnens foreninger og beboere og kan indbyde til aktiviteter og arrangementer.

Skolen skal bruge egnen i undervisningen.

 

 

Forældrene siger

“På skolen oplever jeg oprigtigt nærvær, omsorg, engagement, samarbejde og faglighed hos de ansatte.”

Søren Balle Christiansen