kropogbevagelse-ollerup-Edit

Krop og bevægelse

På Ollerup Friskole er krop og bevægelse en naturlig del af undervisningen.

Vi ved godt, at børn lærer på mange måder – og i den sammenhæng er det vigtigt at krop og bevægelse bliver inddraget i alle fag. Det er ikke kun et anliggende for idrætsundervisningen. Bevægelse inddrages også som en del af de mere traditionelt boglige fag, idet vi ved, at en del børn lærer bedst på dén måde.

Krop og bevægelse er desuden en del af Ollerup Friskole, når vi har:

  • almindelig idrætsundervisning
  • drama/ teater
  • emneuger
  • valgfag i overbygningen: ‘Det sunde liv’ og ‘Teater’
  • Åben scene med elever, der optræder
  • puls og kor på mellemtrinnet
  • skolernes motionsdag
  • leg og læring