FN's Verdensmål

På Ollerup Friskole arbejder vi med FN's verdensmål for en bæredygtig udvikling på alle klassetrin.

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber.

 

FN's verdensmål på forskellige klassetrin

Indskolingen (bh.kl.-3. klasse)

I indskolingen er der arbejde med verdensmål i en emneuge. Børnene har arbejdet konkret med mad og de har lavet genanvendelige frugtposer.

Se billedgalleri med produktion af frugtposer nedenfor.

 

Mellemtrinnet (4.-6. klasse)

På mellemtrinner har vi haft emneuge med fokus pa? digitale billeder med emner omkring udvalgte verdensma?l, bl.a. børns rettigheder.
Projektuge med fokus pa? Bæredygtighed, fattigdom, ligestilling.
Madkundskab: fokus pa? ansvarlig forbrug og produktion.

Fagdage: arbejde med genbrug og plantekasser.

 

Overbygningen (7.-9. klasse)

7., 8. og 9. klasse har i skoleåret 2018/19 arbejdet med verdensmålene på følgende måde.
I forbindelse med markedsdagen i oktober arbejdede vi på tværs af klasserne over to dage med at give alle sytten Verdensmål et visuelt udtryk via to-og tredimensionelle plakater. Derudover blev der lavet kæmpedukker, der repræsenterede de fire overordnede grupper i verdensmålene; fattigdom og ulighed, uddannelse og retfærdighed, sundhed og ernæring og miljø og bæredygtighed. Plakaterne og kæmpedukkerne blev brugt i et optog på markedsdagen ledsaget af et verdensmusikorkester.

Omdrejningspunktet var ligeledes verdensmålene i projektugen i uge 46. Her skulle eleverne vælge et af de tre Verdensmål; afskaf fattigdom, bæredygtig energi og ansvarlig produktion. Det fordybede de sig i og fremlagde deres projekter for klassen.

 


 

Kalender