BESTYRELSEN

Fra venstre: Ingvar Haubjerg, Søren Lisby, Sandie Krogh Lysgaard-Hansen, Ulla Madsen (viceleder), Jesper Vognsgaard (formand), Dorthe Jacobsen (medarbejderrep.), Lisbeth Bojsen-Møller, Jens Fuglsig, Jens Christian Bjeldorf og Jakob Ringgaard (skoleleder)

Bestyrelsesformand Jesper Vognsgaard
postvognsgaard@gmail.com

Næstformand Thorkil Fonnesbech

thorkil.f@gmail.com

Kasserer: Søren Lisby

soren.lisby@svendborg.dk

Bestyrelsesmedlem Pil Egholm

pilegholm@gmail.com

Bestyrelsesmedlem Jens Christian Bjeldorf

jcbjeldorf@gmail.com

Bestyrelsesmedlem Ingvar Haubjerg
naturnielzen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem Sandie Krogh Lysgaard-Hansen

sandiekrogh@hotmail.com

Suppleant Lisbeth Bojsen-Møller

flisbet@hotmail.com

Suppleant Jens Fuglsig

jensfuglsig@gmail.com