Ollerup_Friskole-234

Værdigrundlag

Ollerup Friskole er en Grundtvig-Koldsk friskole, der tager afsæt i Grundtvigs tanker om livsoplysning og Kolds tanker om skolen. Vi vil gerne pirre elevernes nysgerrighed og forundring og derigennem gøre dem interesserede i at lære.

Ollerup Friskole er en demokratisk institution, der inddrager ansatte, forældre og elever i udviklingen af skolen. Forældrene tegner skolen gennem generalforsamlingen og arbejdet i bestyrelsen. Man har som forælder et naturligt medejerskab til skolen og forventes at tage del i skolens liv. Elevernes demokratiske dannelse udvikles ved at inddrage dem i klasserne, i elevrådet og i skolens hverdag.

På Ollerup Friskole mødes alle børn og voksne hver dag til morgensamling. Vi synger sammen og giver børnene en oplevelse af at være en del af et betydningsfuldt og forpligtende fællesskab. Med sang og musik får vi en oplevelse af nærvær, samhørighed og vi udvikler evnen til at lytte og forstå. Vi lægger vægt på traditioner, emneuger på tværs af årgangene og fælles arrangementer.

I Grundtvigs tanker må mennesket forstå sig selv i den historiske sammenhæng, det indgår i. Det kaldes historisk-poetisk undervisning, når læring sættes ind i en fortællende og poetisk ramme. Det poetiske element er en vigtig del af undervisningen på skolen. Vi vægter de skabende-, musiske- og kreative sider højt.

Undervisningen på Ollerup Friskole skal tale til elevernes fornuft, følelse og fantasi.

Vi har fokus på faglighed, kreativitet og læring i fællesskab. Faglighed giver mening, når den bliver sat i spil i de kreative processer. Kreativitet giver mening, når den udfoldes på et faglig grundlag. Fagene får liv, når elever og lærere fordyber sig sammen. Her opstår engagementet, nysgerrigheden og lysten til at lære.

Vi ønsker at opdrage og inspirere vores børn til at drage ud i verden med en oprejst pande og et åbent sind. Det betyder, at vi vil give eleverne lysten og modet til at se muligheder og derigennem forandre den verden, de selv er en del af. Vi ser det som en vigtig del af vores dannelsesopgave, at eleverne bliver i stand til at tage ansvar for naturen, en bæredygtig fremtid og de fællesskaber, de bliver en del af i fremtiden.

Det lille fællesskab i klassen skal vokse til senere at omfatte de større fællesskaber – skolefællesskabet, lokalsamfundet, Danmark og i sidste instans det globale fællesskab. Det er for os aktivt medborgerskab. Et medborgerskab der rækker henover grænser.