sfo-ollerupfriskole

SFO

Pædagogiske principper

Fantasiens personale arbejder under skolens fælles målsætning og idegrundlag.

Herunder har vi en række pædagogiske principper, som vi ønsker børn, forældre og personale skal kunne genkende i dagligdagen:

•   Fællesskab – vi ønsker, at Fantasien skal være et fællesskab, hvor alle tager ansvar, og hvor vi underbygger følelsen af, at vi er fælles om vores skole.

•   Tryghed – vi ønsker at skabe en livfuld, behagelig og tryg atmosfære, hvor børnene har tillid til de voksne og ved, hvor de kan hente hjælp.

•   Respekt – vi ønsker, at det enkelte barn føler sig hørt, set og accepteret af både voksne og de andre børn i Fantasien. Vi ønsker et miljø, hvor mobning ikke tolereres.

•   Plads til leg – vi ønsker, at Fantasien skal være et sted, hvor børnene mødes og har tid og ro til at finde sammen i leg, blive beskidte, finde hemmelige steder, samt få hjælp til konflikthåndtering.

•   Udeliv –vi ønsker at videregive glæden ved udeliv og -leg i alle vejrtyper og skabe en skærmfri hverdag i Fantasien.

Implementering i praksis

I dagligdagen implementerer vi principperne ved at skabe gode rammer for børnenes leg og udfoldelse ude såvel som inde.

•   Vi er ude hver dag i al slags vejr, fra børnene får fri og til klokken ca. 14.30, hvor vi har spist eftermiddagsmad. Her dyrkes udelivet med forskellige aktiviteter. Nogle aktiviteter er voksenstyrede, andre er voksenfri.

•   Vi skaber muligheder for alle former for aktiviteter, stille som vilde eller afslappende som fysisk udfordrende.

•   Vi er opmærksomme på både det enkelte barn og de forskellige gruppers trivsel og giver gerne ekstra omsorg og opmærksomhed, når behovet opstår.

•   Vi bestræber os på at være gode rollemodeller og arbejder sammen med børnene på, at konflikter løses på en god og respektfuld måde. Vi forventer en behagelig omgangstone.

•   Vi hjælper børnene med at lave legeaftaler og holde styr på fritidsaktiviteter, hjemtransport og bustider.

I hverdagen

I Fantasien ønsker vi et forældresamarbejde med et højt informationsniveau, der går begge veje.

Der findes i Fantasien et system af tavler og opslag, så det er muligt at holde sig orienteret, og der kommer jævnligt et nyhedsbrev med stort og småt fra hverdagen.

Vi har næsten altid tid til en snak ved afhentning, og hvis behovet opstår, kan vi altid aftale en tid til en længere snak.

Modtage og efterleve fælles regler

Aktivitetstimerne for børnehaveklassen og 1. klasse er de eneste obligatoriske aktiviteter vi har i Fantasien. Her er det primære fokus at kunne modtage og efterleve fælles regler for leg i en større gruppe, at kunne tåle at tabe i spil samt lære at være medspiller i en evt. konfliktløsning.

Vi har årligt tilbagevendende aktiviteter og traditioner, som børnene kan genkende og glæde sig til. Fx laver vi temauger med invitation til forældrekaffe som afslutning, 3 x vinterbio som tredjeklasserne planlægger, børnemøder hvor både børn og voksne kan foreslå emner samt en sjov farvelfest for 3. klasse.
Derudover har vi hver dag nogle aktivitetstilbud. De bliver til i en blanding af børnenes ideer og ønsker samt personalets interesser og faglighed. Fælles for tilbud og aktiviteter i Fantasien er, at det oftest er “her og nu-tilbud”, som børnene frit kan vælge at være med til!

•   Værksteder – tilbydes i forskellige former som fx træværksted, med aktiviteter fra snitning af smøreknive til fælles hulebyggeri eller krea-værksted med alt fra perleplader, tegning og “prik til prik” til strik og byg i skrot.

•   Bevægelsesaktiviteter – bruger vi en stor del af tiden på. Der spilles forskellige boldspil og leges fx dåseskjul og levende stratego, ligesom skaterbanen flittigt bliver brugt af børn med rulleskøjter, løbehjul, skateboards og mooncars. Inde bruges gymnastiksalen, og så bliver der lavet forhindringsbaner, tumlet på måtterne, spillet forskellige boldspil eller svinget i tovene.

•   Udeaktiviteter – er der masser af. Vi skaber rammer for og understøtter børnenes egne ideer og eksperimenter med vandlege, hulebyggeri, sværdkamp, cirkus, studie af smådyr samt udvikling af Fantasiens Rekordbog, hvor der dystes i egne opfundne rekorder, og kun fantasien sætter grænser for valg af discipliner.

•   Eftermiddagsmad – serveres dagligt på terrassen ca. klokken 14. Oftest vil nogle af børnene kunne deltage i tilberedningen af dagens mad. Vi bestræber os på at lave sund mad og så vidt muligt af økologiske råvarer og med et minimum af sukker. Eftermiddagsmaden er dog et supplement til madpakken, så sultne børn skal have lidt ekstra mad med til om eftermiddagen.