undervisningsplaner

Undervisningsplaner

Ifølge friskoleloven skal skolens undervisning stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

På Ollerup Friskole forberedes eleverne til folkeskolens afgangsprøver efter 9. klasse.

Vi anvender de samme fagplaner og slutmål som folkeskolen.

Fagplaner for de enkelte fag findes på følgende link.