it-ollerupfriskole

IT på Ollerup Friskole

På Ollerup Friskole har alle elever fra 0.-7. klasse iPads som arbejdsredskab. Skolen stiller programpakke til rådighed for alle elever. Sådan har det været siden januar 2014, og iPad’en er blevet et naturligt arbejdsredskab, der anvendes i stort omfang i undervisningen. IT er med iPads blevet en aktiv og integreret del af undervisningen, og den bliver brugt til tekstbehandling, regneark, kamera, videoredigering, træningsprogrammer og meget mere. På den måde støtter denne løsning vores IT-strategi, der bygger på:

At etablere en IT-løsning, der

  1. sætter en pædagogisk dagsorden, frem for en IT-teknisk dagsorden.
  2. understøtter Ollerup Friskoles læringsgrundlag.Det betyder, at IT-løsningen skal være med til at pirre elevernes undren og nysgerrighed – og lægge op til læringsformer, hvor eleverne er undersøgende og aktive. IT-løsningen skal også være et hjælpemiddel til undervisningsdifferentiering og dermed understøtte en læring, der tager højde for at børn lærer forskelligt.
  3. er fleksibel og tager højde for at vi ikke låser os fast på en løsning, der alligevel kan være forældet om 3-4 år.
  4. er nem at fragte mellem skole og hjem – og nem at tage med ud i verden.
  5. giver mulighed for at anvende IT til tekstbehandling, kommunikation, læringsprogrammer og informationssøgning, men også til multimedieprojekter, hjemmesider, fotografering og videoredigering.

Elever i 8. og 9. klasse medbringer selv bærbar computer og får derfor et afslag i skolepengene.

I 2020 er der blevet gennemført en stor IT-undersøgelse. Undersøgelsen har medført en ændring i vores IT-strategi.

De ovenstående tiltag er besluttet på bestyrelsesmøde d. 30/11-2020. Tiltagene vil blive evalueret maj/ juni 2022.

Den samlede undersøgelse kan ses her:

– IT-undersøgelse – sammenfatning og beslutninger

– IT-undersøgelse – samlet rapport

– Bilag 1 – undersøgelsesdesign

– Bilag 2 – samlede svar, lærere

– Bilag 3 – samlede svar, børn (mellemtrin)

– Bilag 4 – samlede svar, børn (udskoling)

– Bilag 5 – samlede svar, forældre