fnsverdensmaal

Bæredygtighed

Bæredygtighed på Ollerup Friskole

Bæredygtighed er et bredt begreb, der dækker over miljømæssig-, social- og økonomisk bæredygtighed. På Ollerup Friskole har vi fokus på bæredygtighed på forskellige niveauer.

I værdigrundlaget for Ollerup Friskole står der:

Vi ønsker at opdrage og inspirere vores børn til at drage ud i verden med en oprejst pande og et åbent sind. Det betyder, at vi vil give eleverne lysten og modet til at se muligheder og derigennem forandre den verden, de selv er en del af. Vi ser det som en vigtig del af vores dannelsesopgave, at eleverne bliver i stand til at tage ansvar for naturen, en bæredygtig fremtid og de fællesskaber, de bliver en del af i fremtiden.”

Den nedenstående oversigt illustrerer, hvordan vi arbejder med bæredygtighed:

Ledelse (bestyrelse og skoleledelse)

·      Overordnede investeringer

–       varmepumper

–       vedligehold og energioptimering af bygningsmassen

–       solceller (?)

·      Strategi

–       der udarbejdes en investerings- og vedligeholdelsesplan for de næste 8-10 år

 

Elever

·      Undervisning og involvering = aktive handlinger

·      Elevrådet og ‘Det grønne råd’ (en del af Grønt flag-indsatsen)

 

Skole (praktisk personale, ansatte, klasser)

·      Miljømæssige foranstaltninger i dagligdagen

–       affaldssortering

–       fokus på resurser: vand, energi, engangsmateriale mv.

·      Undervisning

–       FN’s verdensmål

–       Grønt flag

 

Tiltag på de forskellige niveauer

 

Ledelse og bestyrelse

Tiltag:

  • der udarbejdes en investerings- og vedligeholdelsesplan for de næste 8-10 år (ansvar: bæredygtighedsudvalget)

Skole

Tiltag:

  • Der arbejdes med bæredygtighed i undervisningen på alle klassetrin, bla. FN’s verdensmål (ansvar: alle lærere)
  • Der arbejdes med affaldssortering. Skal vi have skraldespande, der tydeligt guider til korrekt affaldssortering?
  • Vi undersøger muligheden for at få Grønt Flag på skolen og nedsætter i den forbindelse et miljø-råd (ansvar: n/t og naturfagslærere). http://77.243.131.207/indhold/groent-flag/hvad-er-groent-flag.aspx

Elever

Tiltag:

  • Deltagelse i Grønt Flag
  • Elevrådet arbejder med bæredygtighed