Forårs-SFO på Ollerup Friskole

Svendborg Kommune har indført Forårs-SFO på alle skoler i kommunen. Det betyder, at børnene fra 2020 er begyndt i Forårs-SFO på skolerne 1. april.

Ollerup Friskole tilbyder også Forårs-SFO (Spiren) og vi vil med denne brochure beskrive, hvilket pædagogisk tilbud man kan forvente.

Formål

Det er vigtigt for os at slå fast, at Spiren på Ollerup Friskole er en forlængelse af børnehaven – ikke en tidlig skolestart.

Vi ønsker at arbejde med børnene som gruppe, for først og fremmest at gøre dem trygge ved skolen, Fantasien (skolens SFO) og hinanden.

Formål

 • At børnene får et positivt og trygt møde med skolen som institution.
 • At børnene lærer skolen og de voksne at kende.
 • At børnene lærer hinanden at kende.
 • At børnene får et godt forhold til natur og udeliv.
 • At børnene får en alsidig hverdag med plads til bl.a. leg, samtaler, sang, musik og udeliv.

Pædagogisk grundlag

Det pædagogiske grundlag for Forårs-SFO tager afsæt i de pædagogiske læreplaner, der er udgangspunktet i børnehaverne.

Sådan arbejder vi med …

 • Alsidig personlig udvikling
  • Lege i forskellige grupper og konstellationer.
  • Morgensamling – ligesom på skolen.
 • Social udvikling
  • Lege i forskellige grupper og konstellationer.
  • Samling med fokus på at lytte til beskeder, lytte til hinanden og turde træde frem og selv fortælle.
 • Kommunikation og sprog
  • Samling og fortællerunde hver morgen.
  • Sang og sanglege.
 • Krop, sanser og bevægelse
  • Tegne og male.
  • Samling hver dag.
  • Sang og sanglege.
 • Natur og udeliv
  • Tage på dagsture i naturen.
  • Lave bål og færdes på skolens legeplads.
  • Undersøge dyreliv i naturen.
  • Skolehave.
 • Kultur, æstetik og fællesskab
  • Samling med fokus på at lytte til beskeder, lytte til hinanden og turde træde frem og selv fortælle.
  • Tegne, male og modellering.

Hverdagen i Spiren

Kirstine Koch Kjærgaard og Maria Borreby vil være det faste personale i Spiren alle ugens dage.

Der vil være en dagsstruktur med faste holdepunkter. Hver dag vil der være samling, fælles aktiviteter, madpakker & historie, dagbog samt tid til fri leg. Spiren vil have base ved bålstedet på ’Hollænders Mark’ og er således udenfor det meste af dagen. Der er et indendørs opholdsrum og garderobe i ’Bulderby’, som er bygningen, der ligger ved siden af multibanen, til brug i meget dårligt vejr.

De børn der bliver afleveret tidligt om morgenen afleveres i Fantasien i den sorte bygning. Når klokken er ca. 7.40 går de, sammen med morgenåbneren, til bålstedet og har fri leg indtil kl. 9.00, hvor der er morgensamling. Kl. 12.20 integreres børnene på legepladsen med de andre børn i Fantasien.

Hver dag i løbet af ugen vil der desuden være fokus på et særligt emne.

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Kreativit
værksted, billedkunst, klippe/klistre
Have
natur skolehave dyr/
insekter
Fællesskab
fælleslege, samarbejds-øvelser styrkelse af fællesskabet
sang/teater
Udflugt
på opdagelse i nærmiljøet
Bålmad
børnene er med til at lave mad.
snittedag

Praktiske informationer

Mødetid
Børnene skal være mødt i Spiren kl. 9.00, hvor morgensamlingen går i gang. De kan tidligst afhentes kl. 12.00, når dagens program er slut.

Åbningstider
Spiren og Fantasien har åbent alle hverdage kl. 6.30-8.00, 8.00 til skoledagen slutter og indtil kl. 16.30.

Takster
Vi følger Svendborg Kommunes takst for Forårs-SFO, der i 2024 er fastsat til 2.259 kr. pr. måned.

Kommunikation
I er/bliver oprettet på skolens intranet ’viggo.dk’. Her vil I have mulighed for at kontakte ansatte, andre forældre og I kan følge med i, hvad der foregår på skolen. Her skriver I også, hvis jeres barn er fraværende.

På Viggo kan I ligeledes læse Spirens ugenyt med information og billeder fra hverdagen samt kommende aktiviteter.

Til akut information, brug Fantasiens mobil: 30 57 41 81.