Skolekredsen på Ollerup Friskole

Hvad er en skolekreds?
Alle frie skoler skal ifølge loven have et bagland, som står bag skolen. På friskoler består baglandet ofte af en skolekreds. Formålet med et bagland er bl.a. at sikre, at skolen er folkeligt forankret, og selve skolens eksistens er begrundet i en gruppe borgeres ønske om at drive en fri skole med et særligt værdigrundlag.

Skolekredsen forstås som en medlemskreds, der omfatter både forældrekredsen (nuværende forældre på skolen) og andre medlemmer, som er godkendt af bestyrelsen. Ved ”andre medlemmer” menes typisk tidligere forældre, bonusforældre, tidligere elever og andre fra lokalsamfundet, der ønsker at støtte skolen.

Hvad får man som medlem af skolekredsen?
Som medlem af skolekredsen bliver du, når kontingentet er betalt, inviteret til relevante arrangementer på skolen. Det kan være foredrag, debataftner, jubilæer, markedsdag, midsommerfest samt generalforsamling.

Du vil modtage vores elektroniske nyhedsbreve en gang om måneden, så du kan følge med i skolens aktiviteter. I forbindelse med skolens fødselsdag d. 11/11, vil du blive indbudt til et skolekredsarrangement, hvor skolens leder vil byde på en kop kaffe og en rundvisning på skolen.

I begyndelsen af januar vil du modtage kontingent opkrævning. Når kontingentet er betalt, vil du i henhold til skolens vedtægter, få mulighed for at opstille til skolens bestyrelse og samtidig have stemmeret ved skolens generalforsamling (dog ikke til valg af tilsynsførende og valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen).

Som medlem af skolekredsen er du altid velkommen til at deltage i morgensang.

Hvordan melder man sig ind i skolekredsen?
Skolekredsmedlemmer skal godkendes af bestyrelsen før medlemskab er endeligt. Indmeldelsen skal derfor sendes senest 30 dage før generalforsamlinger. Ligeledes kan bestyrelsen ekskludere medlemmer hvis medlemmet i ord, handling eller virke vurderes at skade skolen eller skolens omdømme. Eventuelle tvister om medlemskabet skal i yderste konsekvens afgøres af generalforsamlingen som skolens øverste myndighed.

Hvis du ønsker at melde dig ind i skolekredsen, skal du kontakte skolen på telefonnummer. 20575781 så modtager du en indmeldelsesblanket.

Medlemskab koster 100,- kr. pr. år, og opkræves årligt i januar måned. Ved indmeldelse senere på året indbetales beløbet straks på konto 9370 – 2480 0950 68 i Spar Nord. Dit kontingent skal være indbetalt/fornyet senest 1. april for at give stemmeret.

Bemærk at forældre til elever i 9. klasse, der dimitterede i juni, er gratis medlem af skolekredsen frem til 31/12 i det skoleår, eleven har forladt skolen. Der sendes påmindelse ud op til jul, hvorefter man kan fortsætte i skolekredsen ved at indbetale kontingent for det kommende år.