skolepenge-ollerupfriskole

Betalingssatser

Gældende fra 1. august 2023 – 31. juli 2024

SKOLEN

Børnehaveklassen – 6. klasse inkl. skolefrugt og iPad mini fra 1. klasse.

Første barn    kr. 1.256,- pr. måned.
Andet barn        kr. 923,- pr. måned.
Tredje barn og derover er gratis.

7. klasse – 9. klasse inkl. skolefrugt.

Første barn    kr. 1.156,- pr. måned.
Andet barn        kr. 974,- pr. måned.
Tredje barn og derover er gratis.

FRITIDSORDNINGEN

Fritidsordningen for børn i børnehaveklasse til 3. klasse.

Første barn    kr. 1.325,- pr. måned.
Andet barn        kr. 650,- pr. måned.
Tredje barn og derover er gratis.

Skolepenge og fritidsordning betales månedsvis forud den 1. i måneden. Der opkræves skolepenge alle årets 12 måneder, mens juli måned er betalingsfri for SFO.

Ved optag i børnehaveklassen/forårs-sfo betales der et administrationsgebyr på 500 kr. Derudover opkræves der til skolestart et depositum på 2.000 kr. der dækker den første måneds skolepenge. Dvs. at hvis du udmelder dit barn inden skolestart, og har betalt depositum, så går pengene til administration og tilbagebetales IKKE.

LEJRSKOLE

Vi har lejrskole på alle klassetrin. Der vil være en brugerbetaling pr. lejrskole, der varierer afhængigt af antallet af overnatninger og hvor langt man skal rejse. I indskolingen og på mellemtrinnet skal man regne med en brugerbetaling på max. 500 kr. I 7. og 8. klasse skal man regne med 500-1000 kr.. Udlandsturen i 9. klasse koster max. 1.500 kr. Vi tilstræber, at der i de store klasser bliver mulighed for at samle penge ind ved forskellige projekter, som kan bruges til at nedbringe betaling for lejrskole.

BANDUNDERVISNING

Bandundervisningen foregår på mindre band-hold med 8 til max. 12 elever pr. hold.
Det er et ekstra musikskoletilbud, der koster 160 kr. pr. måned for en ugentlig lektion á 40 minutter (betaling 11 måneder). Der afvikles min. 26 lektioner på et skoleår. Vi afslutter sæsonen med ‘Bandafslutning’ i juni måned.
Der kræves ingen forudsætninger for at kunne deltage i band.
Tilmeldingen er bindende for et halvt år ad gangen.

Tilskud til skolepenge

Der kan ansøges om tilskud til nedsættelse af skolepenge. I starten af skoleåret kan forældre udfylde et skema med oplysninger, der danner grundlag for fordeling af tilskud. Disse oplysninger trækkes direkte fra SKAT.

Derudover har skolen afsat en pulje penge for de familier, der i kortere eller længere perioder oplever forandringer i indtægtsgrundlaget og dermed har brug for at lave en aftale om nedbringelse af skolepenge. Henvend jer til skolens kontor, hvis I vil høre mere om muligheden.

UDMELDELSE

Udmeldelse af af friskolen og/eller Fantasien skal ske med en måneds varsel til udgangen af en måned! Dvs. at melder du dit barn ud den 2. januar eller den 30. januar, SKAL du betale for både januar og februar måneder.

*Der tages forbehold for evt. ændringer og prisstigninger