20210902_122813_resized

Evaluering og tilsyn

Friskoleloven kræver, at der regelmæssigt foretages evalueringer af skolens undervisning.

Skolen kan vælge at foretage selvevaluering efter en godkendt model, eller man kan have en ekstern forældrevalgt tilsynsførende, der regelmæssigt fører tilsyn med skolens undervisning. På Ollerup Friskole har en forældrevalgt tilsynsførende: Ejvind Rosenvang.

Skolen er desuden forpligtet til at ’foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgningen på evalueringen’.

Det fremgår af Friskolelelovens § 1 b, stk. 3, at:

Skolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen”

Skolen beslutter selv, hvordan man vil foretage evalueringen.

Skolens samlede evaluering

Som friskole er vi forpligtet til at ’foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgningen på evalueringen’.

Det fremgår af Friskolelelovens § 1 b, stk. 3, at:

Skolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen”

Skolen beslutter selv, hvordan man vil foretage evalueringen.

Skolens samlede evaluering på Ollerup Friskole ses nedenfor.

Skolens samlede evaluering 2021-22

I skoleåret 2021-22 evalueres ‘Folkeskolens afgangseksamen eller anderledes prøver på Ollerup Friskole’. Læs mere om projektet under ‘praktisk info’.

Skolens samlede evaluering 2020/21

I skoleåret 2020/21 evaluerer vi 2 områder:

1) IT på Ollerup Friskole

2) Folkeskolens afgangseksamen eller anderledes prøver på Ollerup Friskole

Se beskrivelse af evalueringen hér

Skolens samlede evaluering 2019/20

I skoleåret 2019/20 evaluerer vi 3 områder:

1) IT på Ollerup Friskole

2) F-dag på Ollerup Friskole

3) Valgfag i overbygningen

Se beskrivelse af evalueringen hér

Se resultatet af evalueringen hér.

Skolens samlede evaluering i skoleåret 2018/19

I skoleåret 2018/19 evaluerer vi ved at sætte fokus på FNs Verdensmål

Læs en beskrivelse af projektet hér

Her kan du se, hvordan der er arbejdet med FNs verdensmål  i skoleåret 2018/19

Skolens samlede evaluering i skoleåret 2017/18

I skoleåret 2017/18 evaluerer vi 2 områder:

1) Filosofi for børn – et nyt tiltag fra dette skoleår

2) Specialundervisning/ inklusion på Ollerup Friskole

Læs resultatet af evalueringen hér

Skolens samlede evaluering i skoleåret 2016/17

I dette skoleår evaluerer vi skolens mellemtrin og overbygning med henblik på at beskrive og synliggøre den røde tråd i udviklingen fra indskoling over mellemtrin til overbygning. Evalueringen af mellemtrin og overbygning ligger i forlængelse af vores beskrivelse af en ‘Rød tråd i begynderlæsning og skrivning i indskolingen på Ollerup Friskole’.

Se beskrivelsen af evalueringen hér.

Evalueringen har resulteret i 2 foldere, der beskriver Ollerup Friskoles bud på en rød tråd i udviklingen fra 4. til 9. klasse.

Se folderne hér: (bemærk de første 3 sider er ens – sidste side er forskellig fra melllemtrin til overbygning)

Skolens samlede evaluering i skoleåret 2015/16

På Ollerup Friskole har vi i skoleåret 2015/16 evalueret skolens samlede undervisning ved at sætte fokus på 2 specifikke områder af undervisningen.

1) Lejrskole på Ollerup Friskole

2) Læsebånd

Se resultatet af evalueringen på dette link

Skolens samlede evaluering i skoleåret 2014/15

På Ollerup Friskole har vi i skoleåret 2014/15 evalueret skolens samlede undervisning ved at sætte fokus på 2 specifikke områder af undervisningen.

  1. Anvendelse af IT/ iPads i undervisningen.

Evalueringens 2 hovedspørgsmål:

  • Understøtter iPads de 5 beskrevne mål, der blev skitseret i projetet?
  • Hvilken type læring bidrager iPads til på Ollerup Friskole?

Læs resultatet af evalueringen hér

  1. Rød tråd i begynderlæsning og skrivning i indskolingen.

Evalueringens hovedspørgsmål:

  • hvordan beskrives og udvikles en rød i begynderlæsning og skrivning i indskolingen på Ollerup Friskole?
  • hvilke materialer og pædagogiske metoder anvendes?
  • hvordan overleveres der?

Læs resultatet af evalueringen hér